Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Δημόσια ανοικτά δεδομένα

Καιρός ήταν, τα δεδομένα την δημόσιας διοίκησης να είναι ελεύθερα, προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα από όλους.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ο διαδικτυακός τόπος http://www.geodata.gov.gr στον οποίο διατίθενται ψηφιακά και δωρεάν τα γεωχωρικά δεδομένα της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης: από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η αναζήτηση των δεδομένων είναι πολύ απλή και η χρήση των ψηφιακών χαρτογραφικών υποβαθρων είναι πολύ εύκολη.

Τελικά η πλάκα με την "ανοιχτή διακυβέρνηση" λειτουργεί και σωστά καμιά φορα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για πες και συ...