Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Το συμπέρασμα

Οι συζητήσεις νέων ηλικίας 20 - 30 για την επαγγελματική τους αποκατάσταση έχουν πάντα ενδιαφέρον. Θυμηθείτε τις κουβέντες που κάνετε με την παρέα σας (alcohol included):
Πρώτα γίνεται ανάλυση του επιπέδου σπουδών και γνωστικού υποβάθρου.
Στη συνέχεια παρατίθενται όλα τα πεδία απασχόλησης που συνδέονται με το αντικείμενο σπουδών.
Έπειτα, γίνεται ιεράρχηση των πιθανοτήτων έυρεσης εργασίας στον επιθυμητό χώρο.
Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης με βάση την επιστημονική εξειδίκευση, η συζήτηση γυρνάει στο πόσες υποχωρήσεις είναι διατεθιμένος να κάνει ο καθένας για να βρει δουλειά.
Επειδή όμως όσο προχωράει η κουβέντα "πονάει", η ροή αλλάζει και εν κατακλείδει, όλοι συμφωνούν και καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα:
"Πρέπει να ανοίξουμε ένα bar!"


True story!
Παραδεχτείτε το, συμβαίνει και στη δική σας παρέα.